Değerlendirici Aday Başvuru Sistemi 

 
 

Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen Kurumsal Dış Değerlendirme Programı kapsamında yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin kalitesi, 5(beş) yılda en az 1(bir) defa olmak üzere değerlendirilmekte ve bu kapsamda Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından oluşturulan değerlendirici havuzundan seçilen değerlendiricilerden destek alınmaktadır.

Söz konusu değerlendirici havuzunu genişletmek üzere, Yükseköğretim Kalite Kurulunun resmi internet sayfasından ( http://www.yokak.gov.tr/ ) erişilebilecek değerlendirici aday başvuru sistemi üzerinden (https://www.yokak.gov.tr/ApplicantAccount/Login ) 01-22 Haziran 2018 tarihleri arasında değerlendirici aday başvuruları alınacaktır.

2018 Yılı itibariyle değerlendirici havuzu web tabanlı sistem üzerinden yönetileceğinden önceki yıllarda değerlendirici havuzunda yer almış olan değerlendiricilerin de bu sisteme giriş yapmaları gerekmektedir.

 

    • Değerlendirici Aday Başvuru sistemine,

       

    • Akademik personelden;, Prof.Dr., Doç.Dr., ve Dr. Öğr.Üyesi ünvanlarında bulunan kişiler ile
    • İdari personelden;, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yrd., Fakülte Sekreteri, Daire Başkanı ve Kalite Koordinatörü görevlerini yürüten kişiler başvurabilecektir.

BAĞLANTILAR

   Yüksek Öğretim Kalite Kurulu