Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından Kurumsal Akreditasyon Programına (KAP) dahil edilen Üniversitemiz Birim Kalite Yöneticileri, Akademik Kalite Elçileri ve İdari Kalite Elçileri ile bilgilendirme toplantıları yapıldı. Kurumsal Akreditaston Programı hazırlıklarına yönelik olarak Üniversitemiz Kalite Yönetim Sistemi ve buna dair tüm süreçlerde (Liderlik Yönetim, Eğitim Öğretim, Araştırma Geliştirme, Toplumsal Katkı, Uluslararasılaşma) gerçekleştirilen çalışmaları içeren bilgilerin paylaşıldığı toplantılar gerçekleştirildi. Kalite Koordinatörlüğü koordinasyonu kapsamında ve Üniversitemiz Üst Yönetiminin katkılarıyla Enstitü, Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Konservatuvar, Araştırma Uygulama Merkezleri, Merkezi Laboratuvarlar, Daire Başkanlıkları, vd. ilgili birimlerin Yöneticileri, Yönetici Yardımcıları, Akademik Kalite Elçileri, İdari Kalite Elçileri ve İlgili Birim sorumlularıyla farklı günlerde ve oturumlarda olmak üzere bir dizi toplantı gerçekleştirildi. Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) sürecine yönelik bilgilerin paylaşıldığı  toplantılarda; 2019-2023 Stratejik Plan Takibi, Kurumsal Yönetim Bilgi Sistemi (KYBS) Hedef-Gerçekleşme-Performans  Düzeyi Raporları, Kalite Yönetim Sistemi (KYS) Portalı Memnuniyet-İstek-Öneri-Şikayet Raporları, Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR-2021), Kurum Geri Bildirim Raporu (KGBR), Kurumsal Dış Değerlendirme Raporu (KDDR), Önceliklendirilmiş Paydaşlar (İç Paydaş-Dış Paydaş), Memnuniyet Anketleri,  İyileştirme Çalışmaları, Birim İç Değerlendirme Raporları (BİDR),  Birim Stratejik PlanTakip Raporları, Birim Kalite Komisyonları-Çalışmaları, Risk Analizleri, Birim Paydaş Çalışmaları, Kariyer-Danışmanlık Görüşmeleri, Mezun Takip,  Toplumsal Katkı Faaliyetleri-Projeleri, Eğitim Öğretim İyileştirme Çalışmaları (Kanıta Dayalı Öğrenim Çıktısı ve Sürekli İyileştrime), Araştırma Geliştirme Web Sayfası Çalışması, Birim web Sayfalarının Güncellenmesi ile Uluslararasılaşma gibi vd. konularda yapılan çalışmalar görüşüldü, değerlendirildi ve bilgiler paylaşıldı. Toplantılara Üniversitemiz Yönetimi Rektör Prof. Dr. Mehmet Sabri ÇELİK, Rektör Yardımcısı, Prof. Dr. Murat DEMİR, Rektör Yardımcısı, Prof. Dr. Nihat DENEK, Genel Sekreter Zübeyir ZORLU, Strateji Daire Başkanı Mehmet Emin ÇOBAN ve Kalite Koordinatörlüğü Ekibi katılım sağlamışlardır. 
 

BAĞLANTILAR

        Yüksek Öğretim Kalite Kurulu