İÇ TETKİK KOMİSYONU
 
Ünvanı Adı ve Soyadı Görevi Birimi
Prof. Dr. Deniz KORKMAZ İç Tetkik Komisyon Başkanı Veteriner Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Ferhat KÜP İç Tetkik Komisyon Üyesi Ziraat Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Zahid TÜYSÜZ İç Tetkik Komisyon Üyesi Tıp Fakültesi
Dr. Öğr. Serdar ÇİFTÇİ İç Tetkik Komisyon Üyesi Mühendislik Fakültesi 
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Ziya YÜNCÜ İç Tetkik Komisyon Üyesi Diş Hekimliği Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Nagehan İLHAN İç Tetkik Komisyon Üyesi Mühendislik Fakültesi
Öğr. Gör. Ahat TEZCAN İç Tetkik Komisyon Üyesi Siverek Meslek Yüksekokulu
Arş. Gör. Dr. Başaran Doğu GÖKTÜRK İç Tetkik Komisyon Üyesi Fen Edebiyat Fakültesi
Yunus KEKİL İç Tetkik Komisyon Üyesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Nuray AÇAR İç Tetkik Komisyon Üyesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Mustafa KARADAĞLI İç Tetkik Komisyon Üyesi Siverek Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Müslüm TÜRKMEN İç Tetkik Komisyon Üyesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Uğurgül BULUT İç Tetkik Komisyon Üyesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Servet SARI İç Tetkik Komisyon Üyesi Eğitim Fakültesi
Ramazan AYBAKAN İç Tetkik Komisyon Üyesi Fen Edebiyat Fakültesi
Kemal BÜYÜKKIRCALI İç Tetkik Komisyon Üyesi Diş Hekimliği Fakültesi
Mehmet YILMAZ İç Tetkik Komisyon Üyesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Dilşah BEYAZ ÖZTÜRKMEN İç Tetkik Komisyon Üyesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü
 

BAĞLANTILAR

        Yüksek Öğretim Kalite Kurulu