Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından ülkemizde yükseköğretim kurumları için ulusal kalite standartları çerçevesinde değerlendirme programları gerçekleştirilmektedir. Buna göre Liderlik Yönetim, Eğitim Öğretim, Araştırma Geliştirme, Toplumsal Katkı ve Uluslararasılaşma ana ölçütleri çerçevesinde nicel ve nitel olarak iyileşmeyi ve gelişmeyi amaçlayan Planla, Uygula, Kontrol et ve Önlem al (PUKO) aşamalarından oluşan PUKO döngüsünün tüm çevirimlerinin işlerlik kazanması olarak gerçekleştirilen Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) bu yönde gerçekleştirilen bir değerlendirme programıdır. Program sonrasında KAP'nda başarılı sonuç alan yükseköğretim kuruluna KAP raporu sunulur ve duyurulur. KAP sonucu başarılı olan yükseköğretim kuruluna YÖKAK Başkanı tarafından ilgili yüseköğretim kurulunun Rektörüne KAP raporu takdim edilir.
Başlangıçta 2020 yılında 11 ve 2021 yılında 11 üniversitenin dahil olduğu KAP'a 2022 yılında 30 üniversite süreç kapsamına alınmış ve değerlendirme sürecine girmiştir. 2018 yılında ve 2021 yılında olmak üzere iki defa dış değerlendirme geçiren üniversitemiz 2022 yılı KAP programında yer almaktadır. Program online ve yüz yüze olmak üzere çeşitli izleme süreçleri ile gerçekleşmektedir. 14 Ekim 2022'de online olarak gerçekleşen ön ziyaret programının ardından 6-9 Kasım 2022 tarihleri aralığında yüz yüze saha ziyaret programı gerçekleşecektir. Harran Üniversitesi Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) Değerlendirme Ekibi Yükseköğretim Kalite Kurulu  (YÖKAK) tarafından belirlenmiştir. Üniversitemiz için KAP Değerlendirme Ekibi; Prof. Dr. Sultan Taşcı, Prof.Dr. Maviş Emel Kulak Kayıkcı, Prof.Dr. Nil Cura, Prof.Dr.Hasan Çakır, Doç.Dr. Oytun Okan Şenel, Erkan Küçükkılınç, Murat Karaağaç, Nisa Nur Koçoğlu olarak belirlenmiştir. Farklı üniversitelerde görev yapmakta olan ekip üyeleri 6-9 Kasım tarihlerinde üniversitemizde ağırlanacak olup, izleme ve değerlendirme çalışmalarını gerçekleştirmek için çeşitli toplantılar düzenleyecekler, çoğu birimleri yerinde ziyaret edeceklerdir. Güzel, Başarılı ve Eğlenceli bir değerlendirme süreci olması dileklerimizle............  
 
                                       HARRAN ÜNİVERSİTESİ DEĞERLENDİRME TAKIMI
                                                            KAP SAHA ZİYARET PLANI
 
Zaman Kimler ile ne yapılacağı İçeriği
6 Kasım 2022 (Pazar)- O. Gün
Akşama doğru (12:00 ve sonrası) {Değerlendirme Takımı üyelerinin konaklama yerine transferi}
13.30-17.30 Üniversitenin sosyal ve kültürel alanlarının gezilmesi
18:30 -19:15 Değerlendirme Takım üyelerinin (Prof. Dr. Sultan Taşcı, Prof.Dr. Maviş Emel Kulak Kayıkcı, Prof.Dr. Nil Cura, Prof.Dr.Hasan Çakır, Doç.Dr. Oytun Okan Şenel, Erkan Küçükkılınç, Murat Karaağaç, Nisa Nur Koçoğlu) kendi arasında yapacağı toplantı
  • Kurumla işbirliği içerisinde ve   zamanı               ve       amacı
belirtilecek şekilde önceden hazırlanmış     ziyaret      planı
kapsamındaki       çalışmaların
gözden geçirilmesi
  • Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Ölçütlerini dikkate   alarak      kurumun
değerlendirilmesine    yönelik
takım          içi          tutarlılığın
sağlanması,
  • Değerlendirme ziyaret planı ile   ilgili olarak   takım
üyelerinin olası sorularının değerlendirilmesi
19:30 AKŞAM YEMEĞİ
Takım başkanı (Prof.Dr. Sultan Taşcı), takım üyeleri (Prof. Dr. Maviş Emel Kulak Kayıkcı, Prof.Dr. Nil Cura, Prof.Dr.Hasan Çakır, Doç.Dr. Oytun Okan Şenel, Erkan Küçükkılınç, Murat Karaağaç, Nisa Nur Koçoğlu) , Rektör (Prof.Dr. Mehmet Sabri Çelik) ve kurumdan diğer ilgililer akşam saatlerinde (tanışma toplantısı/yemeği) bir araya gelir.
  • Takım üyeleri ile kurum Rektörünün     ve   ekibinin
tanışması,
  • Ziyaret planı ile ilgili genel görüşme ve karşılıklı görüş alışverişi,
  • Değerlendirme  sürecine
ilişkin diğer hususlar
7 Kasım 2022 (Pazartesi)- 1.Gün
08:15 {Değerlendirme Takımının kuruma transferi}
09:00-09:30 Değerlendirme Takımı (Prof. Dr. Sultan Taşcı, Prof.Dr. Maviş Emel Kulak Kayıkcı, Prof.Dr. Nil Cura, Prof.Dr.Hasan Çakır, Doç.Dr. Oytun Okan Şenel, Erkan Küçükkılınç, Murat Karaağaç, Nisa Nur Koçoğlu) ile Rektörün (Prof.Dr. Mehmet Sabri Çelik) görüşmesi Kurumun    kalite    güvence
sistemi ve eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve yönetsel süreçlerle ilgili                       konular
görüşülür. KİDR’lerde tam olarak açıklanamayan veya tereddüde                                  düşülen
hususlarda takım başkanı tarafından              gündeme
getirilerek                  açıklığa
kavuşturulması sağlanır.
 
 
09:30-09:45 ARA  
09:45- 11:15 Değerlendirme Takımı (Prof. Dr. Sultan Taşcı, Prof.Dr. Maviş Emel Kulak Kayıkçı, Prof.Dr. Nil Cura, Prof.Dr.Hasan Çakır, Doç.Dr. Oytun Okan Şenel, Erkan Küçükkılınç, Murat Karaağaç, Nisa Nur Koçoğlu) ile Kurum Kalite Komisyonu üyelerinin görüşmesi Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Ölçütleri de dikkate      alınarak                  kurum
tarafından oluşturulan kalite güvence      sistemi,                    kalite
komisyonunun              kalite
güvence sistemi içerisindeki ve karar alma süreçlerindeki yeri,      kurumun     stratejik
hedefleri ve bu hedeflerin bölgesel/ulusal       kalkınma
hedefleri     içerindeki                    yeri,
eğitim-öğretim,    araştırma,
toplumsal katkı ve idari süreçlerde              kurumun
yönetimsel yaklaşımı, sürekli iyileşme yaklaşımı ve bu kapsamda elde                        edilen
sonuçlar,      Kurumsal     Dış
Değerlendirme                   ve
Akreditasyon       Ölçütlerine
ilişkin çalışmalar ve tüm birimler için ortak diğer unsurlar hakkında komisyon güncel bilgileri içeren bir sunum gerçekleştirir. Sunum sonrasında                              soru-cevap
bölümü gerçekleştirilir.
11:15-11:30 ARA  
11:30-12:30 Değerlendirme Takımı (Prof. Dr. Sultan Taşcı, Prof. Dr. Maviş Emel Kulak Kayıkçı, Prof. Dr. Nil Cura, Prof. Dr.Hasan Çakır, Doç. Dr. Oytun Okan Şenel, Erkan Küçükkılınç, Murat Karaağaç, Nisa Nur Koçoğlu)                                                                                                    ile Senato ve
Yönetim Kurulu üyelerinin görüşmesi
Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Ölçütleri de dikkate      alınarak     kurum
tarafından oluşturulan kalite güvence sistemi, kurumun stratejik hedefleri ve bu hedeflerin    bölgesel/ulusal
kalkınma                  hedefleri
içerindeki      yeri,                       eğitim-
öğretim,                araştırma,
toplumsal katkı ve idari süreçlerde              kurumun
yönetimsel yaklaşımı, sürekli iyileşme yaklaşımı ve bu kapsamda elde                        edilen
sonuçlar görüşülür.
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
Saha ziyareti çalışmaları kapsamında ihtiyaç duyulması ve her iki taraf (takım/kurum) için de uygun olması durumunda, görüşmelere devam etmek üzere öğlen yemeğinde takım, kurum yetkilileri ile bir araya gelebilir.
Ziyaretle ilgili ilk izlenimler (KIDR, Rektörle ilk görüşme, sabah     Kalite               Komisyonu
üyeleriyle yapılan toplantı ve kampüs ziyaretine ilişkin izlenimler) paylaşılır.
 
 
13:45-14:30 Değerlendirme Takımının iki üyesinin (Prof. Dr. Sultan Taşcı, Murat Karaağaç) Tıp Fakü İtesi Dekan, Dekan yardımcıları ve Fakülte sekreteri ile görüşmesi Değerlendirme Takımının iki üyesinin (Doç. Dr. Oytun Okan Şenel, Erkan Küçükkılınç) Ziraat Fakültesi Dekan, Dekan yardımcıları ve Fakülte sekreteri ile görüşmesi Değerlendirme Takımının iki üyesinin (Prof. Dr. Nil Cura, Nisa Nur Koçoğlu) Eğitim Fakü İtesi Dekan, Dekan yardımcıları ve Fakülte sekreteri ile görüşmesi Değerlendirme Takımının                          iki
üyesinin (Prof. Dr. Maviş Emel Kulak Kayıkcı, Prof. Dr. Hasan                    Çakır)
Mühendisİik Faküİtesi Dekan, Dekan yardımcıları                          ve
Fakülte              sekreteri
ile görüşmesi
Fakültenin hedefleri ve bu hedefleri kurumun stratejik hedefleri içerisindeki yeri, paydaşların      süreçlere
katılımı, Fakültedeki kalite süreçleri,  mevcut
programların   öğrenme
çıktıları,                                   AR-Ge
kapsamındaki faaliyetler ve sürekli iyileşme yaklaşımı hakkında bilgi alınır.
14:30-14:45 ARA
14:45-15:45 Değerlendirme Takımının iki üyesinin (Prof. Dr. Sultan Taşcı, Murat Karaağaç) Tıp Fakü İtesinde görev yapan akademik personel ile görüşmesi Değerlendirme Takımının iki üyesinin (Doç. Dr. Oytun Okan Şenel, Erkan Küçükkılınç) Ziraat Fakü İtesinde görev yapan akademik personel ile görüşmesi Değerlendirme Takımının iki üyesinin (Prof. Dr. Nil Cura, Nisa Nur Koçoğlu) Eğitim Fakü İtesinde görev yapan akademik personel ile görüşmesi Değerlendirme Takımının iki üyesinin (Prof. Dr. Maviş Emel Kulak Kayıkcı, Prof. Dr. Hasan Çakır) Mühendisİik Faküİtesinde görev yapan akademik personel ile görüşmesi Öğretim elemanlarının üst yönetim  ile                       ilişkileri
incelenir, kalite güvence sistemindeki         rolleri,
personelin                         işe alımı,
akademik       personelin
kendisini    geliştirmesi ve
motivasyonu       ile ilgili
politikaları hakkında görüş alınır. (Bu görüşmeye dekan ve        dekan        yardımcılarının
katılmaması önemle dikkate alınmalıdır. Bu toplantıya sadece akademik personel katılmalıdır.)
15:45-16:00 ARA
16:00-17:00 Değerlendirme Takımının iki üyesinin (Prof. Dr. Sultan Taşcı, Murat Karaağaç) Tıp Fakü İtesinde öğrenim gören öğrenciler ile görüşmesi Değerlendirme Takımının iki üyesinin (Doç. Dr. Oytun Okan Şenel, Erkan Küçükkılınç) Ziraat Fakü İtesinde öğrenim gören öğrenciler ile görüşmesi Değerlendirme Takımının iki üyesinin (Prof. Dr. Nil Cura, Nisa Nur Koçoğlu) Eğitim Fakü İtesinde öğrenim gören öğrenciler ile görüşmesi Değerlendirme Takımının iki üyesinin (Prof. Dr. Maviş Emel Kulak Kayıkcı, Prof. Dr. Hasan Çakır) Mühendisİik Faküİtesinde öğrenim gören öğrenciler ile görüşmesi Öğrencilerin     karar                          alma
süreçlerine katılımı, kalite güvence                    sistemi,                    eğitim
hizmetleri, öğrenci destek hizmetleri gibi konularda görüşlerini                      paylaşması
istenir.
17:00-17:15 ARA
17:30-19:00 Değerlendirme (Prof. Dr. Sultan Taşcı, Prof.Dr. Maviş Emel Kulak Kayıkcı, Prof.Dr. Nil Cura, Prof.Dr.Hasan Çakır, Doç.Dr. Oytun Okan Şenel, Erkan Küçükkılınç, Murat Karaağaç, Nisa Nur Koçoğlu) kurumun paydaşlarıyla görüşmesi İlgili paydaşların Üniversite hakkında görüşleri alınır.
19:15 {Değerlendirme Takımının konaklama yerine transferi}
19:30-20:30 AKŞAM YEMEĞİ Takım üyeleri
  Değerlendirme Takım üyelerinin (Prof. Dr. Sultan Taşcı, Prof.Dr. Maviş İkinci gün edinilen izlenimler
 
 
20:30 Emel Kulak Kayıkçı, Prof.Dr. Nil Cura, Prof.Dr.Hasan Çakır, Doç.Dr. Oytun Okan Şenel, Erkan Küçükkılınç, Murat Karaağaç, Nisa Nur Koçoğlu) birinci günkü izlenimlerine ilişkin gözlemlerinin değerlendirilmesi ve ikinci gün ziyaretine ilişkin planlamanın konuşulduğu bir toplantı yapılması paylaşılır,       üçünçü gün
yapılaçaklar konuşulur.
8 Kasım 2022 (Salı) -2. Gün
08:15 {Değerlendirme Takımının kuruma transferi}
09:00-9:45 Değerlendirme Takımının iki üyesinin (Doç. Dr. Oytun Okan Şenel, Murat Karaağaç) İktisadi ve İdari Bilimler Fakü ltesinde görev yapan Dekan, Dekan yardımcıları ve Fakülte sekreteri ile görüşmesi Değerlendirme Takımının iki üyesinin (Prof. Dr. Maviş Emel Kulak Kayıkçı, Nisa Nur Koçoğlu) Hilvan Meslek Yü ksekokulu görev yapan Müdür ve Müdür yardımcıları ve Yüksekokul sekreteri ile görüşmesi Değerlendirme Takımının iki üyesinin (Prof. Dr. Sultan Taşçı, Prof. Dr. Hasan Çakır) Fen, Sosyal, Sağlık Bilimleri Enstitüleri Müdür ve Müdür Yardımçılarıyla görüşmesi Değerlendirme Takımının iki üyesinin (Prof. Dr. Nil Cura, Erkan Küçükkılınç) Diğer MYO’ların Müdür ve Müdür Yardımçılarıyla görüşmesi (Online) Kalite süreçlerinin birim(ler)e yayılımı, birim(ler)in hedefleri ve bu hedeflerin kurumun stratejik hedefleri içerisindeki yeri, paydaşların süreçlere katılımı, birimlerin içindeki programların      öğrenme
çıktıları ve sürekli iyileşme çalışmaları gibi hususlarda bilgi alınır.
09:45-09:55 ARA
09:55-10:55 Değerlendirme Takımının iki üyesinin (Doç. Dr. Oytun Okan Şenel, Murat Karaağaç) İktisadi ve İdari Bilimler Fakü Itesinde görev yapan akademik personel ile görüşmesi Değerlendirme Takımının iki üyesinin (Prof. Dr. Maviş Emel Kulak Kayıkçı, Nisa Nur Koçoğlu) Hilvan MYO’da görev yapan akademik personel ile görüşmesi Değerlendirme Takımının iki üyesinin (Prof. Dr. Sultan Taşçı, Prof. Dr. Hasan Çakır) Fen, Sosyal, Sağlık Bilimleri Enstitüleri’nde görev yapan akademik personel ile görüşmesi Değerlendirme Takımının iki üyesinin (Prof. Dr. Nil Cura, Erkan Küçükkılınç) Diğer MYO’larda görev yapan akademik personel ile görüşmesi (Online) Öğretim elemanlarının               üst
yönetim ile ilişkileri inçelenir, kalite              güvençe              sisteminin
öğretim                    elemanlarının
faaliyetlerindeki rolü, yeni personelin         işe                           alımı,
akademik                          personelin
kendisini      geliştirmesi ve
motivasyonu        ile  ilgili
politikaları hakkında görüş alınır. (Bu görüşmeye birim yöneticilerinin katılmaması
önemle dikkate alınmalıdır. Bu         toplantıya  sadece
akademik             personel
katılmalıdır.)
10:55-11:05 ARA
11:05-12:05 Değerlendirme Takımının iki üyesinin (Doç. Dr. Oytun Okan Şenel, Murat Karaağaç) İktisadi ve İdari Bilimler Fakü Itesinde Değerlendirme Takımının iki üyesinin (Prof. Dr. Maviş Emel Kulak Kayıkçı, Nisa Nur Koçoğlu) Hilvan MYO’da öğrenim gören Değerlendirme Takımının iki üyesinin (Prof. Dr. Sultan Taşçı, Prof. Dr. Hasan Çakır) Fen, Sosyal, Sağlık Bilimleri Enstitüleri’nde Değerlendirme Takımının iki üyesinin (Prof. Dr. Nil Cura, Erkan Küçükkılınç) Diğer MYO’larda öğrenim gören Öğrençilerin      karar                           alma
süreçlerine     katılımı,                        kalite
güvençe       sistemi,                     eğitim
hizmetleri, öğrençi destek hizmetleri gibi                           konularda
görüşlerini paylaşması istenir.
 
 
  öğrenim gören öğrenciler ile görüşmesi öğrenciler ile görüşmesi öğrenim gören öğrenciler ile görüşmesi öğrenciler ile görüşmesi
(Online)
 
12:05-13:00 ÖĞLE YEMEĞİ Takım üyeleri Kurum temsilcisi
13:00-14:00 Değerlendirme Takımının dört üyesinin (Prof. Dr. Sultan Taşcı, Prof. Dr. Maviş Emel Kulak Kayıkcı, Murat Karaağaç, Nisa Nur Koçoğlu) Üniversitede bulunan idari birimlerin (Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı, Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı, İdari Mali İşler Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Yapı İşleri Daire Başkanlığı, Kariyer Gelişimi UYGAR Merkezi, Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü, AB Ofisi Erasmus + Öğrenci Koordinatörlüğü, Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğü, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi) yöneticileriyle görüşme gerçekleştirilmesi İdari birimlerin yöneticileri ile bir              araya          gelerek  kalite
süreçlerinin                               birimlere
yayılımı, birim(ler)in hedefleri ve bu hedeflerin kurumun stratejik hedefleri içerisindeki yeri, paydaşların süreçlere katılımı ve sürekli iyileşme çalışmaları hakkında görüşleri alınır.
Değerlendirme Takımının dört üyesinin (Prof. Dr. Nil Cura, Prof. Dr. Hasan Çakır, Doç.Dr. Oytun Okan Şenel, Erkan Küçükkılınç) Hayvan Hastanesi, Diş Hekimliği Hastanesi, Devlet Konservatuarı, bazı UY-GAR Merkezleri
yerinde ziyareti
 
14:00-14:15 ARA  
14:15-15:15 Değerlendirme Takımının dört üyesinin (Prof. Dr. Sultan Taşcı, Prof. Dr. Maviş Emel Kulak Kayıkcı, Murat Karaağaç, Nisa Nur Koçoğlu) seçilen idari birimlerde bulunan idari personelle görüşülmesi Toplantıda idari personelin yönetim ile ilişkileri, kalite güvence sistemindeki rolleri, mesleki          gelişimi      ve
motivasyonu,      kurum  içi
iletişim    gibi     hususlar ele
alınır.
Değerlendirme Takımının dört üyesinin (Prof. Dr. Nil Cura, Prof. Dr. Hasan Çakır, Doç.Dr. Oytun Okan Şenel, Erkan Küçükkılınç) Hayvan Hastanesi, Diş Hekimliği Hastanesi, Devlet Konservatuarı, bazı UY-GAR Merkezleri yerinde ziyareti  
15:15-15:30 ARA
15:30-17:00 Üniversitede bulunan Araştırma Merkezleri (Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Veteriner Fakültesi Hastanesinden bir temsilci, Şemsiye Araştırma Grubundan bir temsilci, Türkçe Öğretimi UY-GAR Merkezi, Sürekli Eğitim Merkezi, Uzaktan Eğitim UY-GAR Merkezi, Biber ve İsot UY­GAR Merkezi, Çocuk Eğitimi UY-GAR Merkezi, GAP Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği UY-GAR Merkezi, Göç Politikaları UY-GAR Merkezi, Hayvan Deneyi UY-GAR Merkezi, Kadın Sorunları UY-GAR Merkezi, Ortadoğu Araştırmaları UY-GAR Merkezi, BAP Birimi, TEKNOKENT, Teknoloji Transfer Ofisi, Proje Geliştirme ve Danışma Ofisi) yöneticileriyle görüşme Araştırma          birimlerinin
hedefleri ve bu hedeflerin kurumun stratejik hedefleri içindeki     yeri, paydaşların
süreçlere      katılımı,  kalite
süreçleri ve sürekli iyileşme çalışmaları görüşülür.
17:00 {Değerlendirme Takımının konaklama yerine transferi}
18:00-19:00 AKŞAM YEMEĞİ Takım üyeleri
19:30 Değerlendirme takımı (Prof. Dr. Sultan Taşcı, Prof.Dr. Maviş Emel Kulak Kayıkcı, Prof.Dr. Nil Cura, Prof.Dr.Hasan Çakır, Doç.Dr. Oytun Okan Şenel, Erkan Küçükkılınç, Murat Karaağaç, Nisa Nur Koçoğlu) tarafından Kurum Değerlendirme Formunun doldurulması ve çıkış görüşmesinde sözlü olarak iletilecek “Çıkış Bildirimi” hazırlanması Değerlendirme takımı bir araya         gelerek                  Kurum
değerlendirme                                formunu
doldururlar          ve                             çıkış
görüşmesinde sözlü olarak
    iletilecek Çıkış Bildirimi için hazırlık yapar.
9 Kasım 2022 (Çarşamba)- 3. Gün
08:00 {Değerlendirme Takımının kuruma transferi}
8:45-09:15 Değerlendirme takımının (Prof. Dr. Sultan Taşcı, Prof.Dr. Maviş Emel Kulak Kayıkcı, Prof.Dr. Nil Cura, Prof.Dr.Hasan Çakır, Doç.Dr. Oytun Okan Şenel, Erkan Küçükkılınç, Murat Karaağaç, Nisa Nur Koçoğlu) Rektörle (Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik) kısa görüşmesi Ziyaret     süreci     ve                 “Çıkış
Bildirimi”nde      yer                             alacak
hususlarla        ilgili                         gerekli
paylaşımlar yapılır.
09:15-10:15 Çıkış görüşmesi Rektör ve rektörün davet edeceği           ilgili      kurum
yetkilileriyle çıkış görüşmesi yapılır. “Çıkış Bildirimi” takım başkanı ve değerlendiriciler tarafından         sözlü olarak
sunulur.                    Soru-yanıt
bölümünü     takiben toplantı
Rektör ve                     Takım Başkanı
tarafından sonlandırılır.
10:15-18:00 Değerlendirme Takımının kurumdan ayrılışı
             
NOT:
Sarı renk: Değerlendirme takımının üniversitedeki etkinlikleri,
Yeşil renk: Değerlendirme takımının kendi ekinlikleri,
Mavi renk: Değerlendirme Takımının Üniversite temsilcileriyle birlikte olacağı yemek etkinlikleri,
Mor renk: Değerlendirme takımının kendi başına yiyeceği yemekleri,
(Kurumsal Dış Değerlendirme Kılavuzu’nun ilgili bölümleri), [toplantılara katılması beklenen üniversite mensupları], {ulaşım sağlanması beklenen takım üyeleri} ile gösterilmektedir.
Tabloda gerekli bilgileri tamamlarken aşağıdaki şeklide uygun kısaltmalar kullanılabilir. Birim ve bölüm isimlerinin Üniversitede kullanılan şekliyle belirtilmesi önemlidir.
Kısaltmalar: R: Rektör; RY: Rektör Yardımcıları; RD: Rektör Danışmanları; GS: Genel Sekreter; KKÜ:Kalite Komisyonu Üyeleri D: Dekan; DY: Dekan Yardımcıları; BB: Bölüm Başkanı; BBY: Bölüm Başkanı Yardımcıları; ÖİM: Öğrenci İşleri Müdürlüğü; ÖİDB: Öğrenci İşleri Daire Başkanı; BİDB: Bilgi İşlem Daire Başkanı; KDDB: Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanı, SGDB: Strateji Geliştirme Daire Başkanı, Destek Bölümleri/Birimleri: Fizik, Kimya, Matematik, Biyoloji, Bilgisayar, Yabancı Diller, Modern Diller, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih Bölümleri ile Güzel Sanatlar, Edebiyat Fakültesinin ilgili Bölümleri, vb.
*Toplantılara katılacak yönetici, akademik ve idari personel, öğrenci ve paydaş isimlerinin önceden belirlenmesi sürecin sağlıklı işleyebilmesi açısından önemlidir.
*Odak grup görüşmelerinde, rahat olunmasına, kuruma daha fazla fayda sağlanması amacıyla katılımcılar arasında ast ve üst ilişkisinin bulunmamasına ve katılımcıların ilgili odak grubun farklılıklarını yansıtabilecek özellikte olmasına özen gösterilmelidir.
*Vakıf MYO’larda süreci değerlendirme takımı ile MYO Müdürü yürütür.
 
 

BAĞLANTILAR

        Yüksek Öğretim Kalite Kurulu