Temel Değerlerimiz
  • Eğitimin tabana yayılması,
  • Mevcut yapının hızlı bilgi üretimi ve akışına uyum sağlaması,
  • Eğitimde mezuniyete, araştırmada uygulamaya yönelme,
  • Yükseköğrenimin küreselleşmesi,
  • Topluma Hizmet ve Liderlik,
  • Akademik ve Bilimsel Özgürlük,
  • Hesap Verebilirlik,
  • Katılımcılık

BAĞLANTILAR

        Yüksek Öğretim Kalite Kurulu