Harran Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü tarafından 2019-2023 Stratejik Planı hazırlık çalışmaları kapsamında, Dış Paydaş Toplantısını gerçekleştirdi.

Harran Üniversitesinin dış paydaşlarıyla sürdürülebilir işbirliğini sağlamak ve tecrübe paylaşımında bulunmak üzere gerçekleştirilen ilk toplantı, Rektör Prof. Dr. Ramazan Taşaltın’ın açış konuşmasıyla başladı.

Rektör Taşaltın konuşmasında, Harran Üniversitesi’nin şehrimizin en önemli ve en etkili, aynı zamanda her türlü öneri ve fikirlere açık kamu kurumlarından biri olduğunu, bu durumun şehrin sosyal ve ekonomik gelişmesine büyük katkı sağladığını vurgulayarak, imkânlar el verdiği ölçüde, kurum ve şehrimizi daha ileri götürebilecek fikirleri desteklemeye hazır olduğunu ifade etti.

Rektör Yardımcısı ve aynı zamanda Kalite Komisyon Başkanı Prof. Dr. Bürhan Akpunar yaptığı sunumda; Harran Üniversitesi faaliyetlerinde tüm çalışanlarınca benimsenen "kalite odaklı" yönetim sisteminin esas alındığını vurgulayarak, kurumsal düzeyde tüm süreçlerimizde sürekli iyileşmenin sağlanması için başta öğrenciler olmak üzere paydaşların memnuniyetinin artırılması için çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

 Dış paydaş görüş ve önerilerinin alındığı toplantıya Kalite Komisyonu üyeleri, ilimizde bulunan kamu kurumları ile mesleki kuruluşlar katıldı.

 

BAĞLANTILAR

   Yüksek Öğretim Kalite Kurulu