Fen Edebiyat  Fakültesi Kalite Çalışmaları Kapsamında Fakülte Kalite Komisyon Üyeleri (Fakülte Kalite Yöneticisi, Akademik Kalite Elçisi, İdari Kalite Elçisi, Bölüm Kalite Yöneticileri ve Bölüm Kalite Elçileri) İle Fen Edebiyat Fakültesi Yönetimin Gözden Geçirme (YGG) Toplantısını Gerçekleştirmiştir.
 

BAĞLANTILAR

        Yüksek Öğretim Kalite Kurulu