Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yürütülen Kurumsal Dış Değerlendirme, Kurumsal Akreditasyon ve İzleme Programları kapsamında Harran Üniversitesi Kalite Güvence Sistemi YÖKAK İzleme Programı gerçekleştirilmiştir. Prof. Dr. Rıfkı HAZIROĞLU başkanlığında oluşturulan değerlendirici takımında, akademik değerlendiriciler olarak Prof. Dr. Ömür Neczan ÖZMEN ve Prof. Dr. İlyas GÖKHAN, Öğrenci Değerlendirici olarak Volkan KAYA  yer almıştır. ZOOM programı üzerinden çevirimiçi gerçekleştirilen toplantılara Üniversitemiz adına  Rektör Prof. Dr. Mehmet Sabri ÇELİK, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat DEMİR, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir GÜLLÜOĞLU, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet HANÇER ve Genel Sekreter Zübeyir ZORLU katılım göstermişlerdir. Harran Üniversitesi Kalite Güvence Sisteminin değerlendirildiği toplantılara ayrıca Üniversitemiz Kalite Komisyon Üyeleri, Prof. Dr. Burhan AKPINAR, Prof. Dr. Mustafa DENİZ, Dr. Öğr. Üyesi Zerife YILDIRIM, Dr. Öğr. Üyesi İ. Hakan KARAÇİZMELİ, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Ünal BOYRAZ, Dr. Öğr. Üyesi Ömer SABUNCU, Öğrenci Temsilcimiz Mücahit ÖZTÜRK ve Kalite Koordinatörlüğü ekibimiz katılım göstermiştir. 2018 Kurum Geri Bildirim Raporu (KGBR) ve 2019 Kurum İç Değerlendirme Raporunun Geri Bildirim Raporuna istinaden gerçekleştirilen faaliyetlerin görüşüldüğü toplantılarda, 2019 Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) ve 2020 Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) da değerlendirilmiştir. Toplantıda Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Sabri ÇELİK, 2018 KGBR' den bu yana üç yıllık zaman boyunca, kalite odaklı ve 2019-2023 Stratejik Plan kapsamında; Kalite Güvence Sistemi, Eğitim- Öğretim, Araştırma-Geliştirme, Uluslararasılaşma, Toplumsal Katkı ve Uzaktan Eğitim süreçlerindeki gerçekleşmelerin anlatıldığı bir sunum yapmıştır. İzleme Programı kapsamında yapılan toplantılar değerlendirme takımı üyelerinin soru-cevap ve görüşlerinin paylaşımı ile tamamlanmıştır. 

 
 

BAĞLANTILAR

        Yüksek Öğretim Kalite Kurulu