Üniversitemiz Kalite çalışmaları kapsamında sekiz birimimiz için TS EN ISO 9001 Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi Belgesi başvurusu yapıldı. Kalite Koordinatörlüğümüz tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde 2020 yılında Eğitim Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Şanlıurfa Sosyal Bilimler MYO ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı için TS EN ISO 9001  Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi Belgesi alındı. Çalışmalarımız neticesinde kalite belgesi alan birim sayısını arttırarak oniki birime çıkarmak hedeflenmiştir. Bu doğrultuda sekiz birimimiz için daha  TS EN ISO 9001  Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi Belgesi başvurusu resmen yapılmıştır. Tıp Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şanlıurfa Teknik Bilimler MYO ve Yapı ve Teknik İşler Daire Başkanlığı yeni başvurusu yapılan birimlerimizdir. Kalite Koordinatörlüğümüzce koordine edilerek gerekli dökümantasyon çalışmalarımız yapıldı ve uygulamada işlerlik sağlamak amacıyla birimlerimiz ziyaret edildi. Bilgi paylaşımı ve gerekli istişarelerde bulunuldu.                                                                                                                        

                                                                                                                                                        


 
 

BAĞLANTILAR

        Yüksek Öğretim Kalite Kurulu