Üniversitemiz Kalite çalışmaları kapsamında yer alan 2019-2023 Stratejik Plan takibimiz Kurumsal Yönetim Bilgi Sistemi (KYBS) kullanılarak  sistem üzerinden yapılmaktadır. Hedeflerimize karşılık gelen Gerçekleşme değerleri yılda iki dönem veri girişi ile kayıt altına alınarak Performans Götergeleri raporlanmaktadır. Bu çerçevede Ziraat Fakültesi Kalite Komisyonu Tarafından (Ziraat Fakültesi Kalite Yöneticisi sıfatıyla Dekan, Akademik Kalite Elçisi, İdari Kalite Elçisi ve Bölüm Kalite Yöneticisi sıfatıyla Bölüm Başkanları)  Kurumsal Yönetim Bilgi Sistemi (KYBS) 2021-I. Dönem Raporlarını sundular. Üniversitemiz rektörlük senato salonunda yüz yüze gerçkleştirilen toplantıya Rektör Prof. Dr. Mehmet Sabri ÇELİK, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat DEMİR ve Kalite Koordinatörlüğü ekibi katıldı.  
 

BAĞLANTILAR

        Yüksek Öğretim Kalite Kurulu