Üniversitemiz Kalite çalışmaları kapsamında yer alan 2019-2023 Stratejik Plan takibimiz Kurumsal Yönetim Bilgi Sistemi (KYBS) kullanılarak  sistem üzerinden yapılmaktadır. Hedeflerimize karşılık gelen Gerçekleşme değerleri yılda iki dönem veri girişi ile kayıt altına alınarak Performans Götergeleri raporlanmaktadır. Bu çerçevede İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kalite Komisyonu Tarafından (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kalite Yöneticisi sıfatıyla Dekan, Akademik Kalite Elçisi, İdari Kalite Elçisi ve Bölüm Kalite Yöneticisi sıfatıyla Bölüm Başkanları)  Kurumsal Yönetim Bilgi Sistemi (KYBS) 2021-I. Dönem Raporlarını sundular. Üniversitemiz rektörlük senato salonunda yüz yüze gerçkleştirilen toplantıya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat DEMİR ve Kalite Koordinatörlüğü ekibi katıldı.


 
 

BAĞLANTILAR

        Yüksek Öğretim Kalite Kurulu