Üniversitemiz Kalite çalışmaları kapsamında yer alan 2019-2023 Stratejik Plan takibimiz Kurumsal Yönetim Bilgi Sistemi (KYBS) kullanılarak  sistem üzerinden yapılmaktadır. Hedeflerimize karşılık gelen Gerçekleşme değerleri yılda iki dönem veri girişi ile kayıt altına alınarak Performans Götergeleri raporlanmaktadır. Bu çerçevede Akçakale MYO, Birecik MYO ve Bozova MYO Kalite Komisyon Üyeleri Tarafından (Kalite Yöneticisi Sıfatıyla Müdür, Akademik Kalite Elçisi, İdari Kalite Elçisi ve MYO Kalite Komisyon Üyeleri)  Kurumsal Yönetim Bilgi Sistemi (KYBS) 2021-I. Dönem Raporlarını sundular. Üniversitemiz senato toplantı salonunda yüz yüze gerçekleştirilen toplantıya Rektör Prof. Dr. Mehmet Sabri ÇELİK, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat DEMİR ve Kalite Koordinatörlüğü ekibi katıldı. 


 

BAĞLANTILAR

        Yüksek Öğretim Kalite Kurulu