Üniversitemiz Kalite çalışmaları kapsamında yer alan 2019-2023 Stratejik Plan takibimiz Kurumsal Yönetim Bilgi Sistemi (KYBS) kullanılarak  sistem üzerinden yapılmaktadır. Hedeflerimize karşılık gelen Gerçekleşme değerleri yılda iki dönem veri girişi ile kayıt altına alınarak Performans Götergeleri raporlanmaktadır. Bu çerçevede Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı ile Yapı ve Teknik İşler Daire Başkanlığı Kalite Komisyon Üyeleri Tarafından (Kalite Yöneticisi Sıfatıyla Daire Başkanı, Akademik Kalite Elçisi ve İdari Kalite Elçisi)  Kurumsal Yönetim Bilgi Sistemi (KYBS) 2021-I. Dönem Raporlarını sundular. Üniversitemiz yönetim kurulu toplantı salonunda yüz yüze gerçekleştirilen toplantıya Rektör Prof. Dr. Mehmet Sabri ÇELİK, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat DEMİR ve Kalite Koordinatörlüğü ekibi katıldı.
 
 

BAĞLANTILAR

        Yüksek Öğretim Kalite Kurulu