Risk Analizleri Revizyon Çalışması-Belge Alan Birimler Toplantısı Yapıldı
TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim  Sistemi belgesi almış birimlerle Risk Analizlerine dair bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya ilgili birimlerin akademik ve idari kalite elçileri tam katılım sağladı. Misafir konuk olarak TSE   Şanlıurfa İl Müdürü Hacı Ömer KAHRAMAN da toplantıya katıldı ve bilgi paylaşımlarında bulundu. Risk Analizi çalışmalarının sistem üzerinden takibini sağlamak için Kalite Koordinatörlüğü ekibi çalışmaları koordine etmekte, gerekli bilgilendirmelerde  bulunmakta ve aynı zamanda sürecin planlamasını yapmaktadır.  
 

BAĞLANTILAR

        Yüksek Öğretim Kalite Kurulu