Harran Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü Çalışmaları Kapsamında 2021-II. Dönem Yönetimin Gözden Geçirmesi (YGG) Toplantısı Yapılmıştır.
Tolantı kapsamında iyileştirme çalışmalarına yönelik olarak;

Önceki yönetimin gözden geçirme toplantılarında karar alınan faaliyetlerin durumu,
Kalite Yönetim Sistemi (KYS) ile ilgili iç ve dış hususlardaki değişiklikler,
Müşteri memnuniyet, istek, öneri, şikayetve ilgili taraflardan gelen geri bildirimler ve istatistikler,
Kalite hedeflerine erişme derecesi,
Proses performansı ile ürün ve hizmetlerin uygunluğu,
Uygunsuzluklar ve düzeltici faaliyetler,
İzleme ve ölçme sonuçları,
Tetkik sonuçları,
Dış tedarikçilerin performansı,
Kaynakların yeterliliği,
Risk ve fırsatların belirlenmesi için gerçekleştirilen faaliyetlerin etkinliği,
İyileştirme için fırsatlar ve 2021 yılı iyileştirme çalışmaları,
2021 yılı düzeltici faaliyet raporlarının durumlarının görüşülmesi (KYS sisteminde düzeltici faaliyet takip listesi),
2021 yılı dış değerlendirme sonuçlarının görüşülmesi gibi konular ele alınarak iyileştirme çalışmalarına yönelik değerlendirme önerileri ve tespitlerde bulunulmuştur.
Toplantıya Üniversitemiz Rektörü Prof.Dr. Mehmet Sabri ÇELİK, Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Murat DEMİR, Genel Sekreter Zübeyir ZORLU ve Kalite Komisyon Üyeleri olarak Doç.Dr. Arif PARMAKSIZ, Dr. Öğr.Üyesi İ.Hakan KARAÇİZMELİ, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Ünal BOYRAZ, Dr. Öğr. Üyesi Ömer SABUNCU, Dr. Öğr. Üyesi Zerife YILDIRIM, Strateji Daire Başkanı Mehmet Emin ÇOBAN ile Kalite Koordinatör Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Cengiz KESİK ve Kalite Koordinatör Yardımcısı Osman ASLAN katılmıştır.


 
 

BAĞLANTILAR

        Yüksek Öğretim Kalite Kurulu