Ceylanpınar Tarım Meslek Yüksekokulu, Halfeti Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Kalite Komisyon Üyeleri Tarafından Kurumsal Yönetim Bilgi Sistemi (KYBS) 2021 Yıl Sonu Raporları Sunuldu

Üniversitemiz Kalite çalışmaları kapsamında yer alan 2019-2023 Stratejik Plan takibimiz Kurumsal Yönetim Bilgi Sistemi (KYBS) kullanılarak  sistem üzerinden yapılmaktadır. Hedeflerimize karşılık gelen Gerçekleşme değerleri yılda iki dönem veri girişi ile kayıt altına alınarak Performans Götergeleri raporlanmaktadır. Bu çerçevede Ceylanpınar Tarım Meslek Yüksekokulu, Halfeti Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Kalite Komisyon Üyeleri (Birim Kalite Yöneticisi sıfatıyla Müdür, Bölüm Kalite Yöneticisi sıfatıyla Bölüm Başkanları)  Kurumsal Yönetim Bilgi Sistemi (KYBS) 2021 Yıl Sonu Raporlarını sundular. Üniversitemiz rektörlük senato salonunda yüz yüze gerçkleştirilen toplantıya Rektör Prof. Dr. Mehmet Sabri ÇELİK, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat DEMİR ve Kalite Koordinatörlüğü ekibi katıldı.  

BAĞLANTILAR

        Yüksek Öğretim Kalite Kurulu