Birecik Meslek Yüksek Okulu, Akçakale Meslek Yüksek Okulu, Bozova Meslek Yüksek Okulu ve Hilvan Meslek Yüksek Okulu  Kalite Komisyon Üyeleri Tarafından Kurumsal Yönetim Bilgi Sistemi (KYBS) 2022 Yılı I. Dönem Raporları Sunuldu​. Üniversitemiz Kalite çalışmaları kapsamında yer alan 2019-2023 Stratejik Plan takibimiz Kurumsal Yönetim Bilgi Sistemi (KYBS) kullanılarak  sistem üzerinden yapılmaktadır. Hedeflerimize karşılık gelen Gerçekleşme değerleri yılda iki dönem veri girişi ile kayıt altına alınarak Performans Götergeleri raporlanmaktadır. Bu çerçevede Birecik Meslek Yüksek Okulu, Akçakale Meslek Yüksek Okulu, Bozova Meslek Yüksek Okulu ve Hilvan Meslek Yüksek Okulu Kalite Komisyon Üyeleri tarafından (Birim Kalite Yöneticisi sıfatıyla Müdür, Bölüm Kalite Yöneticisi sıfatıyla Bölüm Başkanları)  Kurumsal Yönetim Bilgi Sistemi (KYBS) 2022 Yılı I.Dönem Raporlarını sundular. Üniversitemiz rektörlük senato salonunda yüz yüze gerçekleştirilen toplantıya Rektör Prof. Dr. Mehmet Sabri ÇELİK, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat DEMİR ve Kalite Koordinatörlüğü ekibi katıldı.


 

BAĞLANTILAR

        Yüksek Öğretim Kalite Kurulu