Yüksek Öğretim Kurumları Kurumsal Akreditasyon Çalışmaları Kapsamında Üniversitemiz Eğitim Öğretim Komisyonu Çalışmaları İçin Değerlendirme Toplantısı Yapılmıştır. Eğitim Öğretim Komisyonu ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Öğrenme Çıktılarının Kanıtlarına dair sistemsel çalışmalara başlandı. Eğitim Öğretim faaliyetlerinde öğrenim çıktılarının kanıta dayalı olarak puanlanması ve bu puanlamanın dönem sonunda öğrenim çıktısı olarak hesaplanmasını sağlayacak şekilde, sistem üzerinden öğrencinin dersten sağlayacağı kazanımları raporlayabilmek için çalışmalar yapılmaktadır. Toplantıya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat DEMİR, Eğitim Öğretim Komisyon Başkanı Prof. Dr. Abdullah ÇELİK, Bilgi İşlem Daire Başkanı Müslüm ÖZER, Kalite Koordinatörlüğü, Eğitim Öğretim Komisyon Üyeleri, Bilgi İşlem Daire Başkanlığından ilgili kişiler katılım göstermiştir. Sistem üzerinden yapılacak düzenlemeye göre dersi veren öğretim elemanı; ders izlencesini, ara ve dönem sonu sınav sorularını, sınav soruları ile izlence arasında kurulan ilişkiye göre öğrenim çıktısının soru bazında puanlamasını, bunlara istinaden dersin kazanımlarını raporlayabilecektir. Rapor sonucuna göre iyileştirici faaliyet tanımlayabilecektir. 
 


 

BAĞLANTILAR

        Yüksek Öğretim Kalite Kurulu