Yüksek Öğretim Kurumları Kurumsal Akreditasyon Çalışmaları Kapsamında Üniversitemiz Uluslararasılaşma Komisyon Çalışmaları İçin Değerlendirme Toplantısı Yapılmıştır. Uluslararasılaşma faaliyetlerinde genel durum değerlendirmesi yapmak, ileriye yönelik hedefler ve stratejiler belirlemek, uluslararasılaşma politikası oluşturmak, planlama ve yol haritası oluşturmak, tüm akademik birimlerde bilgilendirme çalışmaları ile aktif sürece katılımı sağlamak ve arttırmak vb. konularının görüşüldüğü değerlendirme toplantısı yapılmıştır. Toplantıya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat DEMİR, Uluslararasılaşma Komisyon Başkanı Doç. Dr. Ayşe CEBECİ MANGAL, Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Prof. Dr. Hüsamettin BULUT, Uluslararasılaşma Komisyon Üyeleri ve Kalite Koordinatörlüğü ekibi katılım göstermiştir.  

BAĞLANTILAR

        Yüksek Öğretim Kalite Kurulu