Yüksek Öğretim Kurumları Kurumsal Akreditasyon Çalışmaları Kapsamında Üniversitemiz Liderlik, Yönetim ve Kalite Komisyon Çalışmaları İçin Değerlendirme Toplantısı Yapılmıştır. Liderlik, Yönetim ve Kalite Komisyonu çalışmalarına yönelik genel durum değerlendirmesi yapmak, ileriye yönelik hedefler ve stratejiler belirlemek, kalite politikası, misyon ve vizyon tanımlarını gözden geçirmek, planlama ve yol haritası oluşturmak, tüm akademik birimlerde bilgilendirme çalışmaları ile aktif sürece katılımı sağlamak ve arttırmak vb. konularının görüşüldüğü değerlendirme toplantısı yapılmıştır. Toplantıya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat DEMİR, Liderlik, Yönetim ve Kalite Komisyon Başkanı Doç. Dr. Deniz KORKMAZ, Liderlik, Yönetim ve Kalite Komisyon Üyeleri ve Kalite Koordinatörlüğü ekibi katılım göstermiştir.  
 

BAĞLANTILAR

        Yüksek Öğretim Kalite Kurulu