Kalite Koordinatörlüğü, Liderlik Yönetim ve Kalite Komisyon Üyeleri ile değerlendirme  toplantısı yaptı. Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) kapsamına alınan üniversitemiz kalite çalışmalarında Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al (PUKO) döngüsünde iyileştirici çalışmalara hız vermektedir. Bu amaçla tüm komisyonlarımızla toplantılar düzenlenmekte ve iyileştirici faaliyetlere yönelik girişimlerde bulunulmaktadır. Kalite Politikamız çerçevesinde yapılan çalışmaların takibi, paydaş ilişkileri ve süreçlere dair bilgiler değerlendirilmektedir.  Kalite çalışmalarını sahada yöneten Kalite Koordinatörlüğünün çalışma takviminin yayınlanması, çalışma süreçlerine dair yıllık izlence yayınlanması, memnuniyet anketlerinde durum değerlendirmesi yapılması ve birimlerdeki memnuniyet anketi sonuçlarına dair oranların karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi gibi konular çalışılarak, kalite koordinatörlüğü web sayfasındaki yeri ve güncelliği gibi konular görüşülmüştür. Toplantıya Kalite Koordinatörlüğü ekibi, Liderlik Yönetim ve Kalite Komisyon üyeleri ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat DEMİR katılmıştır.


 
 

BAĞLANTILAR

        Yüksek Öğretim Kalite Kurulu