Uluslararasılaşma Komisyonu İle Kalite Çalışmaları Toplantısı Yapıldı. Uluslararasılaşma Komisyonu Üyeleri ile yapılan ve yapılacak çalışmalara yönelik değerlendirme toplantısı yapıldı. Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) hazırlık çalışmaları kapsamında Uluslararasılaşma Komisyon Üyeleri ile yapılan toplantıda, Üniversitemiz Uluslararasılaşma Politikası, Uluslararasılaşma  Stratejisi El Kitabı, Projeler ve Uluslararasılaşma teşvik mekanizmaları konuları görüşüldü. Yapılan ve planlanan iyileştirme çalışmaları değerlendirildi. Mevcut kanıtlara yönelik kartlar düzenlendi ve kanıt kartları üzerinde çalışıldı. Böylece kalite çalışmalarında Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al (PUKO) döngüsünde iyileştirici çalışmalarla döngünün son basamağı çalışılmakta, değerlendirilmektedir. Yapılan toplantıya Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat DEMİR, Uluslararasılaşma Komisyon Üyeleri ve Kalite Koordinatörlüğü ekibi katılmıştır.  Kalite Koordinatörlüğümüz ilgili çalışma komisyonları ile birlikte bu çerçevede yapılan çalışmaların takibini, paydaş ilişkilerini ve süreçlere dair diğer bilgileri değerlendirmekte ve üst yönetim ile paylaşmaktadır.
 

 

BAĞLANTILAR

        Yüksek Öğretim Kalite Kurulu