Araştırma Geliştirme Komisyonu Kalite çalışmaları kapsamında AR-GE konusunda çalışan birimleri birleştirmek ve hiyerarşik olarak merkeze doğru tek çatı altında toplamak yönünde bir takım düzenlemeler hazırladı. Üniversitemiz yönetimi ile de paylaşılan bu düzenlemeler ilerleyen süreçte aktif olarak hayata geçirilecek ve böylece AR-GE odaklı tüm birimler merkeze doğru tek birime bağlanacaktır. Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) hazırlık çalışmaları kapsamında hız verilen iyileştirme faaliyetleri  Kurumsal Yönetim Bilgi Sistemi (KYBS) üzerinden süreç iyileştirmesi olarak tanımlanmaktadır. Araştırma Geliştirme Komisyon Üyeleri ile yapılan toplantıda, Üniversitemiz AR-GE Politikası, AR-GE Stratejisi El Kitabı, Projeler ve AR-GE teşvik mekanizmaları konuları görüşüldü. Yapılan ve planlanan iyileştirme çalışmaları değerlendirildi. Mevcut kanıtlara yönelik kartlar düzenlendi ve kanıt kartları üzerinde çalışıldı. Böylece kalite çalışmalarında Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al (PUKO) döngüsünde iyileştirici çalışmalarla döngünün son basamağı çalışılmakta, değerlendirilmektedir. Yapılan toplantıya Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri ÇELİK, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat DEMİR, Araştırma Geliştirme Komisyon Üyeleri, Bilimsel Araştırma Projeleri Destek Ofisinden  Cenap CANBEYLİ ve Kalite Koordinatörlüğü ekibi katılmıştır.  Kalite Koordinatörlüğümüz ilgili çalışma komisyonları ile birlikte bu çerçevede yapılan çalışmaların takibini, paydaş ilişkilerini ve süreçlere dair diğer bilgileri değerlendirmekte ve üst yönetim ile paylaşmaktadır.
 

BAĞLANTILAR

        Yüksek Öğretim Kalite Kurulu