Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı, yükseköğretim kurumlarının kalite güvencesi alanındaki yenilikçi uygulamalarının, ulusal ve uluslararası düzeyde kalite güvencesi alanında uzmanlığı bulunanların bilgi birikimleri ve tecrübelerinin paylaşılması amacıyla "YÖKAK Kalite Buluşmaları" adlı etkinlik serisi başlatmıştır. YÖKAK Kalite Buluşmaları kapsamında, YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muhsin KAR tarafından yapılan giriş konuşması ardından  Prof. Dr. Elif ÇEPNİ Zoom programı üzerinden online olarak "Değişim Yönetiminde Gelecek Senaryolarının Kullanımı" konusunda sunumunu gerçekleştirmiştir.  Online toplantıya üniversite rektörleri ve kalite koordinatörleri katılarak paylaşılan sunumların ardından soru-cevap kısmı ile toplantı tamamlanmıştır. Üniversitemiz adına Rektör Prof. Dr. Mehmet Sabri ÇELİK ve Kalite Koordinatörü Doç. Dr. Zerife YILDIRIM katılmıştır.    
 
 

BAĞLANTILAR

        Yüksek Öğretim Kalite Kurulu