TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında belge alan birimlerimize TSE denetimi öncesinde Üniversitemiz İç Tetkik Komisyonu tarafından iç tetkik denetimini her yıl en az bir defa yapılmaktadır. 12 Eylül 2022 tarihi itibariyle başlayan iç tetkik denetimi çalışmaları İç Tetkik Planı çerçevesinde birimleri ziyaret ile yüz yüze gerçekleşmektedir. Geçen yıl on iki birim; Tıp Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Teknik ve Yapı İşleri Daire Başkanlığı kapsamında çalışmalar gerçekleştirilmiş, bu yıl iki yeni birim; Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile on dört birim için tetkik çalışmaları devam etmektedir. İç Tetkik Komisyon başkanı Doç. Dr. Deniz KORKMAZ komisyon üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Ferhat KÜP, Dr. Öğr. Üyesi Zahit TÜYSÜZ,  Öğr. Gör. Ahat TEZCAN, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sekreteri Nuray AÇAR ve Mühendislik Fakültesi Sekreteri Yunus KEKİL ile birlikte tetkik çalışmaları sonrasında iç tetkik raporunu hazırlayacaklardır. 

  

  

  

  

   

  

 

BAĞLANTILAR

        Yüksek Öğretim Kalite Kurulu