Harran Üniversitesi Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında, Kalite Koordinatörlüğü Eğitim Öğretim Komisyonu tarafından önerilen "EĞİTİM ÖĞRETİMDE AKREDİTASYON ODAKLI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SİSTEMİ ALT YAPISININ GELİŞTİRİLMESİ" konulu proje çalışması Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) komisyonu tarafından desteklenmeye değer bulunmuştur. Eğitim Öğretimde; geleceğe yönelik süreçlerde iyileşme sağlanması, öğrenim çıktılarının ölçülebilmesi, tercih edilebilirlikte eğitim öğretim çalışmalarının önem kazanması, nitelikli mezunlarla istihdam artışı sağlaması gibi konulara esas teşkil edecek bir proje çalışması olarak, dersin sonunda öğrencinin kazanımlarını ifade eden öğrenim çıktılarının sistem üzerinden sayısallaştırılmasının sağlanması hedeflenmektedir. Böylece tüm kalite çalışmalarımızda olduğu gibi eğitim öğretimde de Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al (PUKO) döngüsü dikkate alınarak iyileştirici çalışmalarla döngünün son basamağı çalışılmakta, geliştirilmektedir. Kalite Koordinatörlüğümüz ilgili çalışma komisyonları ile birlikte bu çerçevede yapılan çalışmaların takibini, paydaş ilişkilerini ve süreçlere dair diğer bilgileri değerlendirmekte ve üst yönetim ile paylaşmaktadır.
 
 
 

BAĞLANTILAR

        Yüksek Öğretim Kalite Kurulu