Harran Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖKAK) Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) çalışmalarına esas teşkil etmek üzere Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarında tüm alanlarda sürekli iyileştirme politikasını esas almaktadır. Bu kapsamda, Kalite Koordinatörlüğü Eğitim Öğretim Komisyonu tarafından çalışılan ve Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) komisyonu tarafından desteklenen "EĞİTİM ÖĞRETİMDE AKREDİTASYON ODAKLI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SİSTEMİ ALT YAPISININ GELİŞTİRİLMESİ" konulu proje çalışması ile her ders için, dersin sonunda öğrencinin kazanımlarını ifade eden öğrenim çıktılarının sistem üzerinden sayısallaştırılması sağlanacak ve değerlendirileceketir. Bu değerlendirme neticesinde dersin hocası ihtiyaç düzeyinde iyileştirme çalışması tanımlayabilecek ve sonraki dönemde aynı döngü tekrar işleyecek, nihayetinde de sürekli iyileştirme çalışmalarına işlerlik kazandırılmış olacaktır. Eğitim Öğretimde kalitenin arttırılması, geleceğe yönelik süreçlerde iyileşme sağlanması, öğrenim çıktılarının ölçülebilmesi, tercih edilebilirlikte eğitim öğretim çalışmalarının önem kazanması, nitelikli mezunlarla istihdam artışı sağlaması yönündeki hedefler yapılan ve yapılacak uygulamalarla hep daha ileriyi hedef alacaktır. Eğitim Öğretim Komisyonu ve Proje ekibinin yapılan çalışmalarının anlatıldığı, online olarak gerçekleştirilen toplantıya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat DEMİR, Komisyon Üyeleri ve Kalite Koordinatörlüğü ekibi katılarak Program Tasarımı hakkındaki değerlendirmeler paylaşılmıştır.  

BAĞLANTILAR

        Yüksek Öğretim Kalite Kurulu