Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Öğrenci Komisyonu tarafından 23 Eylül 2022 günü "İç Kalite Güvencesi Sistemine Öğrenci Katılımı" başlıklı çevrimiçi bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Zoom programı üzerinden yapılan toplantıya Üniversitemiz Genç Kalite Topluluğunun Başkanı Ali KOLAY, Başkan Yardımcısı Esra AYDIN ve Kalite Koordinatörlüğümüz katılım gösterirken, toplantıya toplamda 532 kalite temsilcisi katılmıştır. YÖKAK Üyesi ve Öğrenci Komisyonu Başkanı Mehmet Bora ile Komisyon Akademik Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gonca Uludağ’ın bir sunum gerçekleştirdikleri etkinlikte, YÖKAK ve faaliyet alanları, iç kalite güvencesi sistemine öğrenci katılımının önemi ve katılım yolları ile ilgili bilgiler verildi. Ayrıca iç kalite güvencesi sisteminin oluşturulması ve güçlendirilmesinde yükseköğretim kurumundan, kurumun kalite komisyonundan, kalite topluluklarının başkanları, akademik danışmanları ve üye öğrencilerden beklentiler hakkında da açıklamalar yapıldı.

 
 

BAĞLANTILAR

        Yüksek Öğretim Kalite Kurulu