Toplumsal Katkı Komisyonu Üyeleri ile Kalite Koordinatörlüğü değerlendirme toplantısında, Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) çalışmaları kapsamında gerekli görülen konularda kanıt niteliğine sahip faaliyet/etkinlik bilgilerinin toplanması yönünde üniversitemiz birimlerine EBYS yazısı  yazıldı. Böylece yapılan geri dönüşler bir araya getirilerek tek doküman üzerinde 2022 yılı Toplumsal Katkı faaliyet listesi sağlanmış olacaktır. Zoom programı üzerinden online yapılan toplantıda yapılmış ve yapılmakta olan çalışmalar görüşülmüştür.  Kalite Koordinatörlüğümüz ilgili çalışma komisyonları ile birlikte bu çerçevede yapılan çalışmaların takibini, paydaş ilişkilerini ve süreçlere dair diğer bilgileri değerlendirmekte ve üst yönetim ile paylaşmaktadır.


 
 

BAĞLANTILAR

        Yüksek Öğretim Kalite Kurulu