Harran Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından belirlenen 2022 yılı Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) sürecinde yer almaktadır.
Kurumsal Akreditasyon Programı Yükseköğretim Kurumlarındaki;
  • Kalite güvencesi,
  • Yönetim sistemi,
  • Eğitim-öğretim,
  • Araştırma-geliştirme,
  • Toplumsal katkı,
  • Uluslararasılaşma,
süreçlerinin “Planlama – Uygulama - Kontrol etme - Önlem alma” döngüsü kapsamında değerlendirilmesini sağlayan bir dış değerlendirme yöntemidir. Kurumsal Akreditasyon Programı, Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kılavuzunda yer alan ölçütler kapsamında yürütülmektedir. YÖKAK tarafından oluşturulan Değerlendirme Takımı bu ölçütler çerçevesinde değerlendirmelerini yapmak için üniversiteye iki ziyaret (ön ziyaret ve saha ziyareti) gerçekleştirerek nihai raporu oluşturacaktır.
Üniversitemize Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında Değerlendirme Takımı tarafından 14.10.2022 tarihinde ön ziyaret çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir.
Ön Ziyaret Programı:
                                      

 
 

BAĞLANTILAR

        Yüksek Öğretim Kalite Kurulu