Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından Kurumsal Akreditasyon Programına dahil edilen Üniversitemiz birim yönetici kalite elçilerine ve birim akademik kalite elçilerine bilgilendirme toplantısı yapıldıı. Kalite Koordinatörlüğü çalışmaları kapsamında yer alan ölçütler çerçevesinde oluşturulan komisyonlarımıza ait çalışmalar ve koordinatörlüğümüz tarafından gerçekleştirilen çalışmalar birim yönetici ve elçilerine anlatıldı. Buna göre; Liderlik Yönetim ve Kalite Komisyonu, Eğitim Öğretim Komisyonu, Araştırma Geliştirme Komisyonu, Toplumsal Katkı Komisyonu ve Uluslararasılaşma Komisyonu tarafından yapılan çalışmalar paylaşıldı. Yine Kalite Koordinatörlüğümüz tarafından yapılan bilgilendirmeler neticesinde birim web sayfalarına eklenecek bilgiler ve kullanılacak dökümanlar ile web sayfalarının güncellemesi konuları görüşüldü.
 
 

BAĞLANTILAR

        Yüksek Öğretim Kalite Kurulu