Harran Üniversitesi Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) çerçevesinde 2022 yılı izleme programına dahil edilmştir. Bu değerlendirme süreci için oluşturulan Değerlendirme Ekibi tarafından üniversitemiz izleme programına alınmıştır. Bu program online ve yüz yüze ziyaret  şeklinde yapılacak ziyaret ve izlemeler sonucunda değerlendirilecek ve sonuçlandırılacaktır. İzleme ziyareti kapsamında  ilk ziyaret çevirimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. KAP Değerlendirme Ekibi tarafından Üniversitemize yapılan bu ön izleme ziyareti; tanışma, ilgili konuları görüşme, karşılıklı görüş bildirme, üniversitemiz tanıtım sunumu vb. gibi konular kapsamında gerçekleştirilmiştir. Harran Üniversitesi Kalite Yönetim Sistemi konularının görüşüldüğü ve değerlendirildiği bu toplantı üniversitemiz yönetimi ve kalite komisyonu ile yapılan program çerçevesinde çeşitli oturumlarla gerçekleştirilmiştir. ilk oturum Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) üzerine görüşlerinin tartışıldığı Değerlendirme Ekibinin kendi arasında yapmasıyla başlayan program, Rektör Prof. Dr. Mehmet Sabri ÇELİK ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat DEMİR ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nihat DENEK'in katıldığı ikinci oturumla devam etmiştir. Daha sonra Üniversitemiz Kalite Komisyon Üyeleri; Prof. Dr. Murat DEMİR, Prof. Dr. Mustafa DENİZ, Doç. Dr. Zerife YILDIRIM, Doç. Dr. Arif PARMAKSIZ, Dr. Öğr. Üyesi  İ. Hakan KARAÇİZMELİ, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Ünal BOYRAZ, Dr. Öğr. Üyesi Ömer SABUNCU, Genel Sekreter Zübeyir ZORLU, Strateji Daire Başkanı Mehmet Emin ÇOBAN, Öğrenci Temsilcimiz Mehmet KAYA  ile gerçekleştirilen ve üniversitemizde kalite çalışmalarının anlatıldığı, görüşüldüğü oturum gerçekleştirilmiştir. Üniversitemiz yönetimiyle gerçekleştirilen kapanış oturumuyla program tamamlanmıştır. 

 
 

BAĞLANTILAR

        Yüksek Öğretim Kalite Kurulu