Yükseköğretim Kalite Kurulu(YÖKAK) tarafından ülkemizde yükseköğretim kurumları için ulusal kalite standartları çerçevesinde Kurumsal Akreditasyon Programı(KAP) gerçekleştirilmektedir. Bu değerlendirme programında; Liderlik-Yönetim ve Kalite, Eğitim Öğretim, Araştırma Geliştirme ve Toplumsal Katkı ana ölçütleri çerçevesinde nicel ve nitel olarak iyileşme ve gelişme amaçlanmakta ve Planlama, Uygulama, Kontrol etme, Önlem alma (PUKO) aşamalarından oluşan PUKO döngüsünün tüm süreçlerde işlerlik kazanması hedeflenmektedir. Harran Üniversitesi 2022 yılı Kurumsal Akreditasyon Programı değerlendirme sürecine dahil olan sayılı üniversiteler arasında yer almaktadır. Değerlendirme programı uzaktan, online ve yüz yüze saha ziyaretleri şeklinde çeşitli izleme ve değerlendirme süreçleri kapsamında gerçekleşmektedir. Ön ziyaret programı 14 Ekim 2022’de online olarak gerçekleşmiş olup, 6-9 Kasım 2022 tarihleri aralığında yüz yüze saha ziyaretleri programı gerçekleşmiştir. KAP Değerlendirme Takımı üyeleri YÖKAK tarafından belirlenmiştir. Takım Başkanı Prof. Dr. Sultan TAŞÇI ve Takım Üyeleri Prof. Dr. Maviş Emel KULAK KAYIKÇI, Prof. Dr. Nil CURA, Prof. Dr. Hasan ÇAKIR, Doç. Dr. Oytun Okan ŞENEL, Erkan KÜÇÜKKILINÇ, Murat KARAAĞAÇ ve Nisa Nur KOÇOĞLU’ ndan oluşmaktadır. YÖKAK Değerlendirme Takımı üyelerinin 6-9 Kasım tarihleri arasında KAP için üniversitemizde gerçekleştirdikleri değerlendirme süreci yüz yüze ve online görüşmelerin yanı sıra birim ziyaretleri ile farklı grup ve oturumların olduğu toplantılar şeklinde düzenlenmiştir. KAP saha ziyareti programı 9 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirilen kapanış toplantısıyla tamamlanmıştır.


 
 
  

 

 
 
 

BAĞLANTILAR

        Yüksek Öğretim Kalite Kurulu