Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Tanıtım Günleri-7
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Tanıtım Günleri Etkinliğinin 7. 'si Dicle Üniversitesinde gerçekleştirildi. Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanlığı TYÇ, TYÇ'nin uygulama alanları, Europass uygulamaları vb. konular ile ilgili tüm yerel paydaşların katılımı ile farkındalık oluşturmayı/arttırmayı amaçlayarak etkinlikler düzenlemektedir. 27 Aralık 2022 tarihinde Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezinde  TYÇ Tanıtım Günleri Etkinliğinin 7.'si bölge üniversitelerinden oldukça yoğun katılım sağlanarak gerçekleştirildi. Etkinlikğe ayrıca Projeckt Key Expert on Qualification Frameworks GERARD MADILL konuşmacı olarak katıldı. Harran Üniversitesi adına üniversitemizde Kalite ve Akreditasyon komisyonlarında ve çalışmalarında yer alan hocalarımızdan; Doç. Dr. Mustafa DURGUN, Doç. Dr. Mustafa ÖZEN, Doç. Dr. Zerife YILDIRIM, Dr. Öğr. Üyesi Cengiz KESİK, Dr. Öğr. Üyesi Mesut YILDIRIM ve Öğr. Gör. Büşra BAYTUR katılım sağladılar.
  

 
 

BAĞLANTILAR

        Yüksek Öğretim Kalite Kurulu