Yükseköğretimde kalite, akreditasyon kavramları dünyada ve ülkemizde en önemli konular haline gelmiştir. Kalite, akreditasyon konusunun yükseköğretimde farkındalığını artırmak amacıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve İstanbul – Cerrahpaşa Üniversitesi’nin işbirliği ile bu yıl Uluslararası Kalite Konferansı (IQC24 – www.icqh.net), Uluslararası Öğretmen Eğitimi Konferansı (ITEC 24 - www.ite-c.netwww.ite-c.net) ve  Uluslararası Kadın Çalışmaları Konferansı (IWSC 24 - www.iwsc.net) 7-8 Mart 2024 tarihlerinde Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon da düzenlendi.
Uluslararası Kalite Konferanslarının temel hedefi; ortak çalışmalar için zemin yaratabilmek, üniversite eğitimindeki artan kalite süreçlerindeki güncel konuları sunabilmek ve günümüz yükseköğretim dünyasında ve beliren yeni eğilimleri, araştırma sonuçlarını ve kavramsal bakış açılarını paylaşmak ve müzakere etmektir.
IQC 2024, IWSC 2024 ve ITEC 2024 konferanslarına uluslararası kalite ve akreditasyon kurumlarında görev alan aşağıdaki bilim insanları çağrılı konuşmacı olarak katılmışlardır.
 
Prof. Dr. Ümit KOCABIÇAK, YÖKAK Yüksek Öğretim Kalite Kurulu Başkanı, Türkiye
Konu Başlığı: Dünyada ve Türkiye'de Yükseköğretimde Akreditasyon
Prof. Dr. Nilgün Sazak, Müdür, Devlet Konservatuvarı, Sakarya Üniversitesi, Türkiye
Konu Başlığı: Kadın ve Müzik
Prof. Dr. Douglas FRANKLIN, Ohio University, United States
Konu Başlığı: Quality Assurance Basics: From Standardization to Innovation
Prof. Dr. Teresa FRANKLIN, Ohio Üniversitesi, United States
Konu Başlığı: Women in Technology
Prof. Dr. Anna CohenMiller, Nord University, Norveç
Konu Başlığı: Embracing the 4Cs in gender research: How to remove the illusion of perfection through Compassion, Community, Care, and Collaboration