08.08.2018 tarihli toplantı davetine istinaden 10.08.2018 tarihinde Mühendislik Fakültesi Küçük Amfi salonunda, saat 10.30’da 55 Kişi Birim Kalite üyelerinin katılımı ile toplanıldı;
Toplantının başlangıcında Harran Üniversitesi Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Esra SİVEREKLİ tarafından; “Harran Üniversitesi Birim Kalite Komisyonu Üyeleri Toplantısı” açılış konuşması yapılarak, akabinde komisyon üyelerine Üniversitemiz Kalite Politikası ve Yüksek Öğretim Kurumu tarafından yapılacak olan Dış Değerlendirme süreci hakkında bilgilendirme amaçlı sunum gerçekleştirildi. Üniversitemiz Kalite Güvence Sistemi kapsamında yapılması gereken iş ve işlemlerin başlangıç noktası olarak belirlenen İş Akış Şemalarının önemi, içeriği ve hazırlanması ve program yeterlilik çalışmalarının başlatılması gerekliliğine ilişkin bilgi paylaşımında bulunuldu. Toplantı; Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kalite Komisyon Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Zerife YILDIRIM tarafından "Harran Üniversitesi Öğrenim Yeterlilikleri Hazırlama Süreci" hakkında yapılan bilgilendirme ve soru-cevap kısmı ile son buldu. 

BAĞLANTILAR

        Yüksek Öğretim Kalite Kurulu