Harran Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü’nün 13.11.2018 tarihli toplantı daveti ile; 15.11.2018 tarihinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans salonunda, saat 14.00’da 45 Kişiden oluşan Harran Üniversitesi Birim Kalite Komisyon üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilen “Kalite Sürecinde Genel Değerlendirme” konulu toplantı aşağıdaki akış şeması ile tamamlandı. 

Toplantının ilk bölümü Üniversitemiz Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Esra SİVEREKLİ tarafından yapılan “Harran Üniversitesi Birim Kalite Komisyonu Üyeleri Toplantısı” açış konuşması ile başladı. Açış Konuşmasının ardından Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Esra SİVEREKLİ tarafından “İş Akış Şemalarının Önemi, Bologna ders tanımlarının önemi ve sisteme yüklenmesi, Web Sayfalarının Güncellenmesi  ve Dış Değerlendirme Süreci ” hakkında Birim Kalite Komisyon üyelerine yönelik bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi.
  • Harran Üniversitesi Kalite Komisyon Üyesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Dış Değerlendiricisi Doç.Dr.Gencay SARIIŞIK Dış Değerlendirme Sürecinin Ön Ziyaret aşamasında üzerinde durulması gereken konular  hakkında bilgi verdi.
  • Harran Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Dış Değerlendiricisi Prof. Dr.Ali SARIIŞIK ise Dış Değerlendirme Sürecinin önemi ve bu sürecinÜniversiteler için daha iyiye ve ileriye gitme anlamında yol gösterici olduğunu vurgulayan konuşması ile programa katkı verdi.  
  • Toplantı; Harran Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Recep ÇİĞDEM’in Dış Değerlendirme ve kalite sürecinde yapılması gereken çalışmaların önemi hakkında yaptığı bilgilendirme sunumu ile tamamlandı.

 

BAĞLANTILAR

        Yüksek Öğretim Kalite Kurulu