Yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin iç ve dış kalite güvencesi ve akreditasyon süreci bağlamında, Üniversitemiz kısa zaman içerisinde dış değerlendirme sürecine girecektir.

Bu bağlamda, Harran Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü tarafından Program Yeterlilik çalışmalarının tamamlanması, verimli ve etkin bir şekilde sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla 17-18 Eylül 2018 tarihlerinde Önlisans Birimlerine, 20-21 Eylül 2018 Tarihlerinde Lisans Birimlerine ve 3-5 Ekim 2018 Tarihlerinde Lisansüstü Anabilim Dallarına yönelik  Eğitim-Öğretimden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep ÇİĞDEM’in katılımıyla atölye çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın sabah oturumunda; Mühendislik Fakültesi Kalite Komisyon Başkanı Doç. Dr. Veysel GÜMÜŞ ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kalite Komisyon Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Zerife YILDIRIM’ın konu ile ilgili sunumlarına yer verilmiştir. Daha sonra, birimler çalışmalarına başlamış ve Prof. Dr. Esra SİVEREKLİ, Dr. Öğr. Üyesi Hamza ERDOGDU, Dilşah ÖZTÜRKMEN çalışmalara katkı sunarak Üniversite bünyesinde yeterlilik çalışmaları başarıyla tamamlanmıştır.


 

BAĞLANTILAR

        Yüksek Öğretim Kalite Kurulu